Over Hofwijck Advocaten

Hofwijck advocaten is de naam waaronder mr. A.J. Franken en mr. J.L.G.M. van der Lans de praktijk uitoefenen. Iedere advocaat oefent zelfstandig, voor eigen rekening en risico, de praktijk uit. De samenwerking tussen de advocaten is in hoofdzaak beperkt tot het gezamenlijk gebruik van kantoorruimte en gebruik van de applicatie van BaseNet Advocatuur voor e-mail en digitaal dossier- en relatiebeheer. De advocaten delen kennis en ervaring met elkaar (intervisie) en zij staan voor elkaar klaar als dat nodig is (waarneming). Voor u betekent dit dat uw zaak persoonlijk door één van de advocaten wordt behandeld. Dat betekent ook dat er uitsluitend een relatie bestaat tussen de cliënt/opdrachtgever en de advocaat die de opdracht heeft aanvaard. De andere advocaat die onder de naam Hofwijck advocaten de praktijk uitoefent is geen partij bij de relatie tussen de advocaat en de cliënt. Deze relatie doet geen rechtsgevolg(en) ontstaan voor de andere advocaat. In geen geval is de andere advocaat die onder de naam Hofwijck advocaten werkzaam is (mede)verantwoordelijk of aansprakelijk voor een dossier of zaken die bij zijn collega in behandeling is/zijn.