Beroepsaansprakelijkheid

Mr. A.J. Franken is verzekerd tegen beroepsaansprakelijkheid. Informatie over de dekking onder deze polis is op verzoek voor cliënten beschikbaar.